Każdy może być żeglarzem

Przejdź do treści
Ważne informacje
Tall Ships Races 2017 - etap I
Cel projektu
 • upowszechnianie idei wychowania morskiego młodzieży,
 • przybliżanie żeglarstwa młodzieży z terenów oddalonych od morza i małych ośrodków miejskich/wiejskich,
 • mobilizowanie młodych ludzi do podjęcia wysiłku w celu osiągnięcia zamierzonego celu (udział w rejsie na pokładzie żaglowca „POGORIA” podczas The Tall Ships Races w 2017 roku na Bałtyku,
 • promocja działalności STAP oraz popularyzowanie żeglarstwa na terenie całego kraju.
Adresaci projektu
 • wiek kandydata(ki) 15 - 18 lat (tylko osoby urodzone pomiędzy 06.08.1999 a 03.07.2002),
 • sprawny(a) fizycznie,
 • do tej pory nie uczestniczył(a) w rejsie na „Pogorii”,
 • jest zainteresowany(a) żeglarstwem i propaguje je (będzie propagował) w swoim środowisku,
 • osiąga przyzwoite wyniki w nauce lub legitymuje się sukcesami w działalności pozaszkolnej oraz ma dobrą opinię w środowisku,
 • jest zaangażowany(a) społeczne i jest wolontariuszem pomagając np. terminalnie chorym, bezdomnym, osobom zagrożonym demoralizacją, (w Domu Kombatanta, Domu Dziecka, Ośrodku Specjalnym, współpracuje z MOPS itp...).
Warunki uczestniczenia w rejsie
 • spełnienie warunków formalnych,
 • udział w organizowanych od października 2016 do maja 2017r. spotkaniach,
 • zakwalifikowanie się do docelowej grupy 10–ciu (+2 rezerwowe) osób w wyniku całorocznego procesu rekrutacyjnego według szczegółowych zasad, które zostaną omówione na pierwszych spotkaniach,
 • osobiste zaangażowanie, chęć i silna motywacja (pisemna deklaracja z podaniem planu swojej działalności społecznej),
 • wpłacenie przez wyłonionych kandydatów 20% wartości rejsu na konto organizatora, który pozostałą kwotę sponsoruje w ramach swojej działalności statutowej.
Wróć do spisu treści